13 đại học Mỹ gần như ‘ứng tuyển là đỗ’

[ad_1]

Mùa thu năm 2020, trong số 668 sinh viên quốc tế nộp hồ sơ vào Đại học bang Colorado, 667 người trúng tuyển.

Theo khảo sát của US News & World report, tỷ lệ chấp nhận trung bình đối với sinh viên quốc tế của các đại học Mỹ là 43,8%. Nhưng cả 13 trường dưới đây đều có tỷ lệ cao hơn rất nhiều, thường nhận 80-99,8% sinh viên quốc tế, nghĩa là gần như ai ứng tuyển cũng đỗ.

Dữ liệu được thu thập từ kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2020:

STT Trường Thứ hạng tại Mỹ Sinh viên quốc tế trúng tuyển – Tổng hồ sơ
(Mùa thu 2020)
Tỷ lệ chấp nhận
1 Đại học bang Colorado 148 667 – 668 100%
2 Đại học Toledo 299-391 668 – 679 98%
3 Đại học bang Kent 213 792 – 827 96%
4 Đại học Texas (Arlington) 288 663 – 731 91%
5 Đại học Colorado Boulder 99 1.639 – 1.868 88%
6 Đại học Pace 213 1.354 – 1.620 84%
7 Đại học Khoa học và Công nghệ bang Iowa 122 999 – 1.203 83%
8 Đại học Massachusetts (Boston) 227 695 – 851 82%
9 Đại học Indiana (Bloomington) 68 3.083 – 3.738 82%
10 Đại học Texas (Dallas) 136 542 – 666 81%
11 Đại học Seton Hall 742 602 – 742 81%
12 Đại học Long Island 288 673 – 827 81%
13 Đại học Cincinnati 148 1.088 – 1.365 80%

Đại học bang Colorado chấp nhận với tỷ lệ gần tuyệt đối 99,85%, được làm tròn 100%. Trong số 668 sinh viên nộp hồ sơ, chỉ một người trượt. Năm ngoái, trường này cũng có tỷ lệ chấp nhận 99%, nhận 675 sinh viên trong tổng số 680 hồ sơ.

Đại học bang Colorado, Mỹ. Ảnh: International Colostate

Đại học bang Colorado, Mỹ. Ảnh: International Colostate

Ba đại học Toledo, bang Kent, Texas (Arlington) cũng lần lượt nhận 98, 96 và 91% sinh viên ứng tuyển. Tuy đây đều là những con số rất cao, chúng đều đã giảm 1-3% so với mùa thu năm 2019.

Các trường còn lại có tỷ lệ chấp nhận dao động 80-88%. Trong đó, Đại học Indiana (Bloomington) có thứ hạng quốc gia cao nhất – 68, kế đó là Đại học Colorado Boulder (hạng 99). Trường Indiana cũng tuyển nhiều sinh viên quốc tế nhất – hơn 3.000, gấp 3-5 lần các trường còn lại.

Các chuyên gia đánh giá, nếu mong muốn trải nghiệm cơ hội học tập tại Mỹ, du học sinh có thể cân nhắc những đại học này để rộng cửa trúng tuyển.

Thanh Hằng (TheoUS News & World report)

[ad_2]