Tủ lạnh có camera đầu tiên tại Việt Nam


Family Hub của Samsung có màn hình cảm ứng, camera gắn trong giúp người dùng quan sát đồ ăn, trợ lý ảo Bixby nghe lệnh bằng giọng nói.

Nguồn