Trên ‘sống lưng khủng long’ Tà Xùa

105

Từ Hà Nội, bạn đi xe khách đến Nghĩa Lộ (Yên Bái), giá vé 150.000 – 200.000 đồng một lượt. Khi đến Nghĩa Lộ, bạn đi đến Trạm Tấu bằng taxi (350.000 đồng/ lượt) hoặc xe ôm (khoảng 100.000 – 150.000 đồng/ lượt). Tiếp 10 km sẽ vào bản Tà Xùa. Từ bản, hành trình leo bộ lên núi bắt đầu.

Nguồn