TikTok đăng ký quy tắc ứng xử chống lời nói thù hận của EU | Công nghệ

Theo Neowin, TikTok nói rằng họ luôn giải quyết sự thù hận trên nền tảng của mình và cho biết điều này nên được thực hiện trên toàn bộ internet. Trong thực tế, quy tắc ứng xử của EU không phải là mới khi nó tồn tại từ tháng 5.2016 để ngăn chặn và chống lại sự lan truyền của những lời thù hận bất hợp pháp trên mạng. Ban đầu, Facebook, Microsoft, Twitter và YouTube đã đăng ký tham gia, sau đó đến phiên Instagram, Snapchat, Dailymotion và Jeuxvideo.com gia nhập.
Bình luận về điều này, Trưởng bộ phận Tin cậy và An toàn tại TikTok khu vực EMEA Cormac Keenan nói: “Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xóa bỏ sự thù hận trên TikTok. Chúng tôi nhận ra rằng đây dường như là một thách thức không thể vượt qua khi thế giới ngày càng phân cực, nhưng chúng tôi tin rằng điều này không ngăn chúng tôi cố gắng. Mỗi một chút tiến bộ mà chúng tôi đạt được sẽ giúp chúng tôi tiến gần hơn đến trải nghiệm cộng đồng thân thiện hơn dành cho mọi người trên TikTok cũng như trên thế giới”.
YouTube, Facebook và Twitter đều bắt đầu theo đuổi nội dung mà họ cho là gây rắc rối (không nhất thiết là bất hợp pháp) trong vài năm qua. Các công ty này chịu nhiều chỉ trích từ một số người khi họ cho rằng việc các trang mạng xã hội xóa nội dung của họ là vi phạm các quyền tự do cơ bản. Tuy nhiên, các công ty cho biết họ có các quy tắc mà người dùng mới cần đồng ý khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
Nguồn