Thử thách với bài toán luyện đội tuyển thi quốc tế

[ad_1]

Từ bài toán lớp 3 ở Pháp, thầy Trần Phương mở rộng đề bài cho học sinh lớp 6 chuẩn bị dự thi quốc tế. Liệu bạn có thể giải được?

Giải bài toán lớp 3 trong đề thi Kangaroo của Pháp năm 2012 bằng kiến thức lớp 3 là điều không dễ. Để giải thêm câu hỏi mở rộng của thầy Trần Phương, giáo viên Toán tại Hà Nội, đưa ra khi dạy đội tuyển lớp 6 dự thi Toán học trẻ quốc tế IIMC 2021, bạn có thể phải nỗ lực nhiều hơn.

Không bị giới hạn thời gian như các thí sinh đi thi quốc tế, liệu bạn có thể giải được cả hai phần của bài này?

Đề bài:

Một con châu chấu muốn vượt qua một chiếc cầu thang có 22 bậc. Biết rằng nó có thể nhảy lên bằng hai cách: “nhảy tiến lên một lần 3 bậc” hoặc “nhảy lùi xuống một lần 4 bậc”.

1. (Kangaroo 2012) Nếu bắt đầu nhảy từ bậc sàn, nó cần nhảy ít nhất bao nhiêu lần để có thể dừng lại khi chạm đến bậc thứ 22?

2. (Đề của thầy Trần Phương) Có bao nhiêu cách để con châu chấu nhảy từ bậc sàn và dừng lại khi chạm đến bậc thứ 22 theo quy tắc trên.

Thử thách với bài toán luyện đội tuyển thi quốc tế

Đáp án được công bố vào sáng thứ bảy (20/11).

Thanh Thanh

[ad_2]