Thử thách di chuyển que diêm để có phép tính đúng

81


Chủ nhật, 17/10/2021, 20:00 (GMT+7)

Với phép tính 5 – 3 + 6 = 9 đã cho, trong 15 giây, bạn hãy bổ sung một que diêm để có kết quả đúng.

Câu 1:

Thử thách di chuyển que diêm để có phép tính đúng

>>Đáp án

Câu 2: Bạn sẽ đặt thêm một que diêm ở đâu để tạo ra phép tính đúng?

Thử thách di chuyển que diêm để có phép tính đúng - 1

>>Đáp án

Câu 3: Hãy đặt thêm hai que diêm để có phép tính đúng.

Thử thách di chuyển que diêm để có phép tính đúng - 2

>>Đáp án

Theo Bright Side