Smartphone camera ẩn đầu tiên thế giới về Việt Nam

Ảnh chụp thực tế bằng camera trước khá tệ. Ngay ở điều kiện đủ sáng, với ánh đèn studio trong phòng (ảnh đầu tiên bên trái), hình ảnh cũng không sắc nét, cảm giác bị lóa sáng, các đường viền chỗ rõ, chỗ mờ. Hầu hết ảnh chỉ tạm đủ nét ở vùng mặt do đã được xử lý kỹ bằng phần mềm, trong khi hình ảnh xung quanh không tốt.

Với điều kiện chụp ngược sáng nhẹ (ảnh giữa), ảnh cũng không tốt. Ở điều kiện chụp thiếu sáng một chút (đầu tiên bên phải), ảnh gần như không thể sử dụng được do bị mất chi tiết, noise nhiều.

Nguồn