Rùa 300 tuổi dự báo thời tiết chuẩn xác


Bất cứ khi nào sắp sửa có không khí lạnh ùa về, cụ rùa Tommy sẽ không rời khỏi chuồng trước đó vài ngày.

Nguồn