Pha 'đốt đền thảm họa nhất hành tinh' ở Trung Quốc


Tác giả của pha đốt đền này cũng cảm thấy tức cười, khi đứng chống nạnh và bật cười mà không biết nói gì hơn.

Nguồn

Bình luận