Nhiều điểm mới trong tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ

[ad_1]

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung phương thức tuyển sinh và đào tạo trực tuyến với trình độ thạc sĩ, siết điều kiện về năng lực ngoại ngữ.

Thông tư số 23/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ với nhiều điểm mới sẽ thay thế Thông tư số 15/2004 từ ngày 15/10.

Quy định rõ về năng lực ngoại ngữ đầu vào

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ mới được ban hành nêu rõ ứng viên muốn học trình độ này phải tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học ở ngành phù hợp. Riêng chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu tốt nghiệp từ loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lực vực sẽ học tập, nghiên cứu.

Ứng viên cần có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, riêng với các chương trình được dạy và học bằng tiếng nước ngoài thì phải có bằng đại học trở lên ngành ngôn ngữ được sử dụng giảng dạy hoặc chứng chỉ tương đương bậc 4.

Những điều kiện về hạng tốt nghiệp hay năng lực ngoại ngữ khi ứng tuyển vào chương trình thạc sĩ không được quy định cụ thể trong quy chế cũ.

Bổ sung phương thức và số lần tuyển sinh

Quy chế mới nêu rõ việc tuyển sinh được tổ chức một hoặc nhiều lần trong năm chứ không giới hạn tối đa hai lần mỗi năm như cũ.

Phương thức sẽ do cơ sở đào tạo quyết định, gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. So với trước đây, phương thức tuyển sinh được bổ sung, không bị bó cứng chỉ “thi tuyển với người Việt Nam và xét tuyển với người nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam”. Điều này thể hiện rõ việc giao quyền tự chủ cho các trường.

Về hình thức tuyển sinh, quy chế cho phép thi tuyển theo hình thức trực tuyến khi đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy, công bằng như với tuyển sinh trực tiếp. Hình thức này giúp tuyển sinh không bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các vấn đề bất khả kháng khác, chẳng hạn Covid-19.

Ảnh: KindPNG

Ảnh: KindPNG

Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Một điểm mới nữa của quy chế là quy định về công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ nhằm liên thông giữa các trình độ giáo dục đại học, trao đổi học thuật trong nước và với nước ngoài; tạo điều kiện cho các trường xây dựng chương trình đào tạo ở các trình độ giáo dục đại học liên thông với trình độ thạc sĩ. Quy định này được đánh giá phù hợp, linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho sinh viên có thành tích học tập vượt trội.

Về nguyên tắc trao đổi học viên giữa các trường, số lượng tín chỉ học viên theo học ở trường phối hợp được công nhận không quá 25% tổng số tín chỉ của trường mà học viên đang theo học, nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo.

Để đảm bảo trách nhiệm giải trình và ứng viên dự định học lên trình độ thạc sĩ có sự chuẩn bị, các trường phải công khai danh mục ngành phù hợp đối với người học đã tốt nghiệp trình độ đại học cho từng chương trình đào tạo

Địa điểm, thời gian, khối lượng học tập, hình thức đào tạo

Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ mới ban hành cho phép đào tạo thạc sĩ tại trụ sở chính hoặc phân hiệu. Các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế được tổ chức ngoài cơ sở đào tạo không quá 20% khối lượng chương trình, ngoại trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức khoẻ đào tạo tại các cơ sở y tế. Quy định này cụ thể hơn so với trước đây.

Về hình thức đào tạo, quy chế bổ sung hình thức vừa làm vừa học cho chương trình định hướng ứng dụng. Thời gian đào tạo toàn khóa học với hình thức đào tạo vừa học vừa làm phải dài hơn ít nhất 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình.

Các trường phải xây dựng và công khai kế hoạch giảng dạy và học tập. Các học phần trong chương trình được bố trí đều trong các tuần của học kỳ. Trong trường hợp cần thiết phải xếp lịch học tập trung thời gian, số giờ giảng đối với mỗi học phần không được vượt quá 15 giờ trong một tuần và 4 giờ trong một ngày.

Để tránh trường hợp học dồn bất hợp lý, quy chế quy định chặt chẽ tổng số tín chỉ đăng ký tối đa trong một năm học không quá 45 với hình thức chính quy và không quá 30 tín chỉ với hình thức vừa làm vừa học.­­­

Thêm phương thức đào tạo trực tuyến

Quy chế cho phép các trường đào tạo trực tuyến không quá 30% khối lượng tín chỉ của chương trình, đồng thời cho phép đánh giá trực tuyến nếu bảo đảm sự công bằng, khách quan như đánh giá trực tiếp, đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.

Trường hợp thiên tai, dịch bệnh và bất khả kháng khác, công tác đào tạo và đánh giá trực tuyến các học phần sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thể thấy, quy định này nhất quán với quy chế đào tạo trình độ đại học và tiến sĩ.

Quy định cụ thể hơn về luận văn, đề án tốt nghiệp

Quy chế quy định học viên chương trình định hướng nghiên cứu phải hoàn thành luận văn; học viên chương trình định hướng ứng dụng phải hoàn thành học phần tốt nghiệp được thể hiện bởi một đề án, đồ án, hoặc dự án.

Người hướng dẫn phải có trình độ tiến sĩ trở lên, chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo và đề tài luận văn của học viên. Một trong hai người hướng dẫn phải là giảng viên cơ hữu của trường. Tại một thời điểm, một người hướng dẫn tối đa 5 học viên, thay vì 7 như trước.

Nhằm nâng cao chất lượng, cũng như để xã hội và các bên liên quan cùng giám sát, quy chế yêu cầu sau khi bảo vệ thành công, toàn văn luận văn, báo cáo đề án (đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của hội đồng nếu có) phải được lưu trữ tại thư viện của trường và công bố trên trang thông tin điện tử của trường trong ít nhất 30 ngày.

Nâng chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Ở quy chế năm 2014, chuẩn đầu ra ngoại ngữ ở trình độ thạc sĩ do người đứng đầu các trường quy định theo đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Theo quy định này, nhiều chương trình chỉ quy định mức tối thiểu là 3/6.

Còn với quy chế mới, chuẩn đầu ra ngoại ngữ được thực hiện theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Theo đó, Học viên phải đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, quy chế mới yêu cầu chuẩn đầu ra này phải được thể hiện bằng các minh chứng như văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. Điều này sẽ khắc phục một số bất cập trong thực tế như một số trường tự đánh giá chưa nghiêm túc; chưa đảm bảo yêu cầu về đề thi, tiêu chuẩn cho giám khảo và quy trình tổ chức thi.

Quy chế mới sẽ được áp dụng từ ngày 15/10 và áp dụng với các khóa trúng tuyển từ thời điểm đó.

>>Xem toàn văn thông tư 23/2021

Dương Tâm