Mozilla ngưng hỗ trợ Firefox Send và Notes | Công nghệ

125

Theo Engadget, Firefox Send là một công cụ được giới thiệu vào năm 2017, cho phép người dùng chia sẻ các tập tin mã hóa. Tuy nhiên, Mozilla nhận ra một số kẻ xấu đã bắt đầu lạm dụng Send để thực hiện tấn công lừa đảo và gửi đi malware. Công ty đã nhanh chóng gỡ bỏ công cụ này và cho biết sẽ mở lại nó sau khi xong việc bổ sung các tính năng báo cáo tốt hơn. Nhưng Mozilla đã thay đổi ý định của mình.

Send từng khá phổ biển trong cộng đồng người dùng Firefox, nên tuyên bố mới của công ty là một bất ngờ. Mozilla cho biết cụ thể: “Trong giai đoạn tạm ngưng, chúng tôi đã cân nhắc về chi phí của danh mục đầu tư tổng thể và trọng tâm chiến lược và quyết định không tiếp tục với dịch vụ này nữa”.

Công cụ khác mà Mozilla sẽ khai tử là Firefox Notes. Tương tự Send, Notes được phát triển từ chương trình Test Pilot khi xưa. Ban đầu, nó giúp Mozila thử nghiệm các cách thức mới để gửi dữ liệu mã hóa. Sau khi thử nghiệm kết thúc, công ty đã giữ Notes lại để khách hàng sử dụng như một công cụ trong trình duyệt Firefox và Firefox trên Android.

Đầu tháng 11, Mozilla sẽ ngừng hỗ trợ cho Firefox Notes và dịch vụ đồng bộ hóa. Nếu đang cài Notes trên trình duyệt, bạn nên bắt đầu sao lưu tập tin của mình sang nơi khác. Sau tháng 11, Notes sẽ không còn khả dụng để cài đặt.

Công ty nói quyết định trên sẽ cho phép họ tập trung nguồn lực vào những sản phẩm khác, ví dụ như dịch vụ VPN vừa ra mắt gần đây.
Nguồn