Máy tự 'đi phơi đồ' khi giặt xong


Chiếc máy giặt rung mạnh đến nỗi tự di chuyển ra khỏi chỗ để.

Nguồn