Lạc đà dự trữ nước ở đâu trên cơ thể?

Thứ hai, 27/7/2020, 07:00 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng bướu trên lưng lạc đà được dùng để dự trữ nước giúp chúng có thể tồn tại trong sa mạc, còn bạn?

Lạc đà dự trữ nước ở đâu trên cơ thể? Phải chăng là phần bướu trên lưng?

Lạc đà dự trữ nước ở đâu trên cơ thể? Phải chăng là phần bướu trên lưng?

Nhiều người cho rằng phần bướu trên lưng là nơi lạc đà dự trữ nước, số khác thì nói máu mới là nơi dự trữ nước. Còn bạn có biết loài động vật này dự trữ nước ở đâu không?

>> Xem đáp án

Bác Ba Phi

Lạc đà dự trữ nước ở đâu trên cơ thể? - 4
Lạc đà dự trữ nước ở đâu trên cơ thể? - 5

Nguồn