Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

[ad_1]

Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng “Thùng rác màu đỏ” của nguyện vọng đó. Sau đó, màn hình hiển thị phần xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút “OK” để xác nhận xóa ra khỏi danh sách đăng ký hiện có:

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến - 6

Bước 4.3: Thêm mới nguyện vọng

Nút “Thêm nguyện vọng” chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ dự thi.

Để thêm mới một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Thêm nguyện vọng” trên màn hình:

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến - 7

Các em nhập thông tin như trong hình sau:

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến - 8

Bước 4.4: Sửa nguyện vọng

Thí sinh nhấn biểu tượng “Hình bút chì” của nguyện vọng đó. Trên màn hình, thí sinh chọn trường, ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút “Chọn”:

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến - 9

Bước 5: Lưu thông tin

Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Lưu thông tin”:

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến - 10

Bước 6: Xác nhận đăng ký

Sau khi điều chỉnh, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp: TSO gửi 6058. Hệ thống trả về một tin nhắn có mã xác thực. Các em nhập mã đó vào ô trên màn hình và nhấn nút “Xác nhận đăng ký”:

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến - 11

Thí sinh nhấn nút “Đồng ý” trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng:

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến - 12

Bước 7: Kết thúc

Sau khi nhấn “Đồng ý”, màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công, thí sinh tiếp tục nhấn nút “OK” để hệ thống quay về màn hình thông tin:

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến - 13

Bước 8: Kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

Sau khi đã thực hiện thành công, thí sinh hãy thoát khỏi hệ thống, sau đó đăng nhập lại, vào chức năng điều chỉnh rồi vào trang thông tin nguyện vọng để kiểm tra, in danh sách nguyện vọng sau khi thay đổi và lưu lại:

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến - 14

[ad_2]

Bình luận