Đoán từ vựng về rau, củ qua hình ảnh

79


Thứ năm, 29/7/2021, 20:27 (GMT+7)

Các từ dưới đây chỉ những loại rau, củ và quả phố biến trong đời sống hàng ngày. Trong 10 giây, bạn hãy ghép các từ và hình ảnh gợi ý để đoán tên chúng.