Chùa Một Cột ở Hà Nội được dựng bởi vua nào?

[ad_1]

Thứ hai, 8/11/2021, 20:00 (GMT+7)

Chùa Một Cột được dựng lên sau khi một vị vua nhà Lý chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen, dắt vua lên tòa.

[ad_2]

Bình luận