Chủ thẻ tín dụng khó khăn vì Covid-19 có thể được miễn giảm lãi

[ad_1]

Ngân hàng Nhà nước dự kiến cho phép miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ với những chủ thẻ tín dụng khó khăn trong đại dịch.

Nội dung này đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến trong dự thảo sửa đổi Thông tư 19 về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước muốn bổ sung thêm quy định cho phép tổ chức phát hành thẻ miễn, giảm lãi suất, phí và giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ phát sinh từ hoạt động phát hành thẻ tín dụng. Việc miễn giảm lãi có thể xem xét nếu ngân hàng đánh giá chủ thẻ không có khả năng thanh toán đúng hạn do doanh thu, thu nhập sụt giảm vì thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng, bao gồm Covid-19.

Quy định này áp dụng cho vùng thiên tai, dịch bệnh, xảy ra các sự kiện bất khả kháng do Thủ tướng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố bằng văn bản.

Trước đó, Hiệp hội ngân hàng cũng từng góp ý, dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều khách hàng không phân biệt hình thức cấp tín dụng. Thẻ tín dụng là hình thức phổ biến với nhiều người nhưng lại chưa nằm trong diện được giãn hoãn, miễn giảm lãi. Do đó, ngoài các quy định miễn giảm lãi cơ cấu nợ cho các khoản vay, Hiệp hội này đề nghị Ngân hàng Nhà nước mở rộng chính sách với nhóm đối tượng là chủ thẻ tín dụng.

Ngoài nội dung trên, dự thảo Thông tư 19 cũng dự kiến cho phép phát hành online thẻ ghi nợ (bao gồm thẻ ghi nợ được thấu chi), thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh cho cá nhân. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định các bước tối thiểu tổ chức phát hành thẻ cần tuân theo để đảm bảo quy trình online bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức phát hành thẻ.

Quỳnh Trang

[ad_2]

Bình luận