Chiến thuật ghi điểm bài TOEIC Part 2

[ad_1]

Các câu trả lời có cụm “I don’t know”, “I have no idea” hay “It hasn’t been decided yet” thường là những câu trả lời đúng.

Part 2: question and response khác với Part 1 ở chỗ độ khó phụ thuộc vào khả năng nghe hiểu của thí sinh. Phần này không chỉ đòi hỏi sự tập trung cao độ mà còn yêu cầu thí sinh phải có khả năng phản xạ nghe tốt vì chỉ một vài giây mất tập trung bạn có thể bị lỡ câu trả lời đúng. Part 2 gồm 25 câu hỏi và 3 đáp án cho mỗi câu. Điểm khó của phần này là các câu trả lời sẽ không được in trong đề, vì vậy người thi cần tập trung nghe kỹ từ câu hỏi đến câu trả lời nếu không muốn bỏ sót thông tin cần thiết.

Part 2 trong đề thi TOEIC

Part 2 trong đề thi TOEIC.

Nắm rõ các dạng câu hỏi trong Part 2 cũng là điều quan trọng vì hiểu được các dạng câu đồng nghĩa với việc dễ dàng chọn được câu trả lời thích hợp. Part 2 bao gồm 3 dạng câu hỏi:

– Information questions: bao gồm các câu hỏi WH-questions như who, where, when…

– Câu hỏi Yes/No, câu hỏi đuôi, câu hỏi phủ định

– Câu trần thuật

Cô Phương Trinh từ Anh ngữ Ms Hoa (970 TOEIC) đưa ra mẹo tìm câu trả lời phù hợp cho từng dạng câu hỏi trên.

Chiến thuật ghi điểm bài TOEIC Part 2

Ms Phương Trinh chia sẻ về các dạng câu và chiến thuật làm TOEIC Part 2.

Một số mẹo khi làm TOEIC Part 2

– Với dạng câu hỏi WH-question, khi nghe câu trả lời có Yes/No thì có thể loại ngay vì câu trả lời này không phù hợp với WH- question. Có thể xét ví dụ:

What do you do?

A. I’m a doctor.

B. Yes, I do my homework everyday.

C. I’m studying right now.

Ở ví dụ trên, câu hỏi sử dụng What là từ để hỏi nhưng đáp án B lại có dạng Yes/No và động từ do giống với câu hỏi nên nếu không nghe kỹ, thí sinh dễ bị mắc bẫy và mất điểm.

– Chú ý bẫy về từ gần âm. Xét ví dụ:

Would you like some coffee?

A. Of course. Thank you very much.

B. These copies need to be submitted now.

C. I like it a lot

Có thể thấy, từ coffee trong câu hỏi và từ “copies” ở đáp án B có cách đọc khá giống nhau, nhưng nội dung đáp án B khác hoàn toàn với nội dung mà câu hỏi đưa ra. Từ đó có thể thấy rằng các đáp án có từ phát âm gần giống với câu hỏi được đưa vào để gây nhiễu thông tin cho người thi thường là đáp án sai.

– Chú ý bẫy về từ đồng âm. Ví dụ:

Who is in charge of the meeting?

A. In the conference room

B. Mr. Stevens

C. The service charge is high.

Đáp án C và câu hỏi có điểm chung là đều có từ charge nhưng trong ngữ cảnh này, hai từ mang nghĩa khác nhau hoàn toàn. “Charge” trong câu hỏi thuộc cụm từ in charge, nghĩa là chịu trách nhiệm, trong khi charge ở đáp án C lại mang nghĩa phí dịch vụ. Như vậy nếu đáp án có từ đồng âm với câu hỏi thì khả năng cao sẽ là đáp án sai, thí sinh có thể loại ngay đáp án này.

– Trong Part 2, khi đáp án là các câu như “I don’t know”, “I have no idea”, “I haven’t got a clue” thì khả năng cao đây sẽ là đáp án đúng.

Luyện tập: chọn câu trả lời đúng

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Việt Hùng

[ad_2]