Cách bày tỏ sự thất vọng bằng tiếng Anh

25


Khi muốn thể hiện sự thất vọng về điều gì đó, bạn có thể dùng các mẫu câu như “That’s a shame”, “What a letdown” hay “What a pity”.

Trong những tình huống hàng ngày, đôi khi xảy ra những điều khiến bạn không hài lòng và muốn thể hiện sự thất vọng của mình về ai đó hoặc việc nào đó. Cô Sophia từ Ms Hoa Giao Tiếp hướng dẫn cách biểu đạt sự thất vọng bằng tiếng Anh qua video dưới đây.

Cách bày tỏ sự thất vọng bằng tiếng Anh

Cô Sophia từ Ms Hoa Giao Tiếp hướng dẫn cách biểu đạt sự thất vọng bằng tiếng Anh.

Cách biểu hiện sự thất vọng trong tiếng Anh

Ngoài hai cách diễn đạt trong video, bạn có thể sử dụng những cụm hay mẫu câu sau:

That’s a shame. (Thật là đáng tiếc.)

What a letdown! (Quả là thất vọng.)

What a pity! (Tiếc quá!)

How disappointing! (Thật đáng thất vọng!)

That was such a disappointment! (Đúng là thất vọng!)

It didn’t live up to my expectations. (Điều này không được như mong đợi của tôi.)

It wasn’t as good as I thought it would be. (Nó không tốt như tôi nghĩ.)

I was so looking forward to it. What a total letdown! (Tôi đã rất mong đợi. Thật là thất vọng!)

I’m so disappointed about… (Tôi rất thất vọng về…)

I feel frustrated about… (Tôi cảm thấy thất vọng về…)

Luyện tập

Chọn câu đáp lại phù hợp.

Vũ Thuỷ