Bộ Xây dựng lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp

17


Tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng, sẽ tập trung gỡ khó khăn do ảnh hưởng vì Covid-19 trong lĩnh vực xây dựng.

Theo Quyết định ký ngày 5/10, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh là Tổ phó thường trực. Các thành viên còn lại là lãnh đạo các cục, vụ trực thuộc như: Cục Kinh tế xây dựng; Quản lý hoạt động xây dựng; Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Phát triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật, Quản lý Nhà và thị trường bất động sản…

Bên cạnh triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng, Tổ công tác có nhiệm vụ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân. Tổ công tác sẽ rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra giấy phép con.

Tổ cũng tham gia hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Định kỳ hằng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân theo thẩm quyền của Bộ Xây dựng, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có) và báo cáo Thủ tướng xem xét.

Đức Minh