Bé trai chạy đà hàng chục mét khi 'trồng nụ trồng hoa'


Trong khi các bạn chỉ lấy đà vài mét thì cậu bé này ‘chơi trội’ chạy đà cả hàng chục mét.

Nguồn