Bài tập về đại từ chung trong tiếng Anh

[ad_1]

Chủ nhật, 22/8/2021, 00:00 (GMT+7)

Trong những câu không thể xác định chủ thể của hành động, bạn cần dùng những đại từ chung. Bài tập dưới đây giúp bạn luyện tập về những đại từ này.

Theo Test English

[ad_2]

Bình luận