Bài tập về các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

[ad_1]

Thứ hai, 15/11/2021, 00:00 (GMT+7)

“What ______?”, bạn sẽ điền “are you waiting”, “you’re waiting for” hay “are you waiting for” vào chỗ trống trong câu trên?

[ad_2]