VMware tăng cường bảo mật đa lớp cho hạ tầng kỹ thuật số | Công nghệ

Danh mục sản phẩm bảo mật được mở rộng này tăng cường khả năng bảo mật cho public và private cloud, vận hành bảo mật và lực lượng lao động phân tán, giúp các giám đốc an ninh thông tin (CISO) quản lý một cách thông minh và bảo vệ tốt hơn quyền truy cập tới bất kỳ ứng dụng nào, trên bất kỳ đám mây nào, tới bất kỳ thiết bị nào, trong quá trình xây dựng doanh nghiệp có khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố. 

Khi các tổ chức tiếp tục hành trình hướng tới chuyển đổi đám mây và hiện đại hóa ứng dụng, họ cần có các giải pháp bảo mật hiện đại, mạnh mẽ và dễ vận hành. Giải pháp VMware Carbon Black Cloud Workload TM được công bố cũng cung cấp khả năng bảo vệ tiên tiến, được xây dựng chuyên cho bảo vệ tốt hơn các loại tải công việc hiện đại nhằm giảm tiết diện có thể bị tấn công và củng cố năng lực bảo mật.

Giải pháp sáng tạo này kết hợp khả năng báo cáo điểm yếu an ninh bảo mật theo trình tự ưu tiên với các tải công việc cơ bản, tăng cường với các tính năng phòng ngừa, phát hiện và ứng phó đầu ngành để bảo vệ các loại tải công việc chạy trong môi trường private và hybrid cloud được ảo hóa.

Các giải pháp mới sẽ cung cấp các biện pháp kiểm soát bảo mật theo hình thức zero trust (giả định không tin cậy) toàn diện và khả năng quản lý đơn giản hóa – theo đó các công nghệ hàng đầu trong ngành bao gồm Secure Access Service Edge (Dịch vụ truy cập an toàn), Digital Workspace (Không gian làm việc kỹ thuật số) và Endpoint Security (Bảo mật thiết bị đầu cuối) cùng vận hành hài hòa trên mọi ứng dụng, mọi đám mây và mọi thiết bị.
Nguồn

Bình luận