Những nền kinh tế suy thoái vì Covid-19


Suy thoái – việc một nền kinh tế tăng trưởng âm hai quý liên tiếp – lâu không xuất hiện ở nhiều cường quốc, nhưng nay đã xảy ra trên toàn cầu, vì Covid-19.

Nguồn