Mỹ – Anh hợp tác nghiên cứu và phát triển AI | Công nghệ

190

Theo Axios, mối quan hệ đối tác này ám chỉ Mỹ và Anh nghĩ rằng cả hai sẽ có cơ hội tốt hơn để đánh bại Trung Quốc trong lĩnh vực AI bằng cách liên kết với nhau. Mỹ và đồng minh đang lo ngại sẽ bị công nghệ AI của Trung Quốc vượt mặt.
Trước đó vào tháng 5.2020, các bên này đã thành lập Quan hệ Đối tác toàn cầu về AI, dành cho “các quốc gia có chung chí hướng, để cùng nhau đẩy mạnh phát triển AI trong điều kiện đồng ý chia sẻ giá trị với nhau”. Hạ nghị sĩ Will Hurd, thuộc đảng Cộng hòa ở Texas lập luận rằng Mỹ nên chi nhiều tiền hơn cho AI để mang lại thế mạnh cạnh tranh với Trung Quốc.
Michael Kratsios, Giám đốc Cơ quan Công nghệ Mỹ nói: “Mỹ cùng đồng minh phải dẫn đầu thế giới trong việc định hình sự phát triển của AI… Chúng tôi vinh dự tham gia cùng đối tác đặc biệt và cũng là đồng minh của mình, Anh, để thúc đẩy sự phát triển của AI vì lợi ích của công dân, song song việc chia sẻ các giá trị dân chủ”.
Nguồn