Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận

63


Cho dãy số gồm 2, 3, 5, 9, 17. Trong một phút, liệu bạn có tìm ra quy luật của những số này và điền được số tiếp theo?

Câu 1:

Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận

>>Đáp án

Câu 2: Có bao nhiêu hình tròn trong hình bên dưới?

Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận - 1

>>Đáp án

Câu 3: Ba hình tam giác có khối lượng bằng bao nhiêu hình tròn?

Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận - 2

>>Đáp án

Câu 4: Coi chữ “ABC” là một số có 3 chữ số. Liệu bạn có tìm ra được số nào khi nhân với nhau sẽ cho kết quả là số có 6 chữ số, trong đó 3 chữ số cuối là chính nó?

Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận - 3

>>Đáp án

Theo Bright sides