Coursera cung cấp tính năng học miễn phí | Công nghệ

Các tính năng mới cho phép các trường đại học đảm bảo tính liêm chính học thuật cho việc học trực tuyến cấp tín chỉ, nâng cao cơ hội được tuyển dụng cho sinh viên và cho phép biên soạn các khóa học tùy chỉnh. Hiện tại, hơn 3.700 cơ sở giáo dục đại học đang sử dụng Coursera for Campus để cung cấp nền tảng học tập trực tuyến tới hơn 2,4 triệu sinh viên.
Jeff Maggioncalda, Giám đốc điều hành Coursera, cho biết: “Đại dịch đã mang tới cơ hội để các trường đại học đưa học tập trực tuyến thành yếu tố cốt lõi của trải nghiệm sinh viên. Số trường đại học sử dụng Coursera cho Campus tăng từ 30 lên hơn 3.700 chỉ trong vòng 7 tháng, và những nâng cấp mới này sẽ giúp họ triển khai tốt hơn các khóa học trực tuyến cấp tín chỉ cũng như trang bị cho sinh viên kỹ năng phù hợp với nghề nghiệp.”

Với ba gói dịch vụ, Coursera for Campus cam kết hỗ trợ sinh viên và các trường đại học trong mọi giai đoạn học trực tuyến như: Gói sinh viên cung cấp cho sinh viên đại học quyền truy cập miễn phí và không giới hạn tới các đề án có hướng dẫn để thực hành và một khóa học mỗi năm. Gói cơ bản cung cấp tối đa 20.000 bản quyền người dùng sinh viên miễn phí cho mỗi trường đại học. Gói tổ chức giáo dục cung cấp không giới hạn tới các đề án có hướng dẫn và đăng ký khóa học cho mỗi bản quyền sinh viên.

Người dùng có thể truy cập vào địa chỉ www.coursera.org/campus để biết chi tiết.
Nguồn

Bình luận