Coteccons bổ nhiệm trưởng tiểu ban chiến lược

105

Coteccons bổ nhiệm ông Bolat Duisenov, thành viên HĐQT làm trưởng tiểu ban chiến lược, hôm 24/9.

Hiện ông Bolat Duisenov là một trong hai người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Chiến lược của Coteccons.

Tiểu ban chiến lược là đơn vị trực thuộc HĐQT của Coteccons, có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược trình HĐQT phê duyệt và giám sát thực thi chiến lược. Đơn vị này cũng triển khai các chương trình tái cơ cấu và chuyển đổi Coteccons, thay mặt HĐQT quyết định các vấn đề được HĐQT ủy quyền, đôn đốc và phối hợp hoạt động các ủy ban khác, chỉ đạo công việc hàng ngày của tổng giám đốc và ban điều hành nhằm phối hợp và đồng bộ các hoạt động của tổng giám đốc, ban điều hành phù hợp chiến lược.

Ông Bolat Duisenov, thành viên của HĐQT, Trưởng Tiểu ban Chiến lược mới của Coteccons. Ảnh: Coteccons.

Ông Bolat Duisenov, thành viên của HĐQT, Trưởng Tiểu ban Chiến lược mới của Coteccons. Ảnh: Coteccons.

Coteccons đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những thành quả to lớn và hiện đang là công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh với nhiều đối thủ cạnh tranh cùng với yêu cầu của khách hàng đòi hỏi công ty phải thay đổi mạnh mẽ và đột phá trong kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Doanh nghiệp này sẽ thực hiện những thay đổi về dịch vụ, sản phẩm và cải tiến công nghệ với phương châm gia tăng giá trị dịch vụ, sản phẩm dành cho các khách hàng truyền thống để tăng trưởng theo chiều sâu, đa dạng sản phẩm và thị trường để tăng trưởng doanh thu, với tốc độ nhanh nhưng vẫn đảm bảo quản lý rủi ro kinh doanh.

Bên cạnh việc áp dụng những thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, doanh nghiệp này sẽ áp dụng những tiến bộ công nghệ mới nhằm xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả.

Ngoài ra, song hành cùng đội ngũ nhân viên chất lượng cao hiện tại, công ty cũng quan tâm đến việc thu hút thêm nguồn nhân lực cấp cao để cùng thực hiện xây dựng tầm nhìn mới, chiến lược kinh doanh mới và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.

“Trong thời gian tới, Coteccons sẽ đẩy vị thế dẫn đầu ngành xây dựng tại Việt Nam của mình lên tầm cao mới. Sứ mệnh này là trọng trách của HĐQT và tiểu ban chiến lược”, đại diện Coteccons nói.

Vũ Khánh

Nguồn