Bảo Việt trả 600 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

140

Nếu kế hoạch này triển khai, sẽ nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông tập đoàn này tính từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên gần 9.000 tỷ đồng tiền mặt. Tính chung tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 23.000 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Bảo Việt Nhân thọ thuộc top đứng đầu thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm với 32.150 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5% và vượt kế hoạch 4,3%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 25.453 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2018. Quý I năm 2020, doanh thu tập đoàn là 7.956 tỷ đồng tăng 12,8%.

Công ty này cho biết đang nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông minh vào quá trình quản lý vận hành và phục vụ khách hàng như: chatbot tự động phục vụ 24/24 giờ; đa dạng hình thức thanh toán; rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chỉ trong 15 phút; ra mắt ứng dụng MyBVLife, phục vụ khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Trong lĩnh vực phi nhân thọ, năm qua tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 11.681 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 10.297 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2018. Ba tháng đầu năm nay, doanh thu lĩnh vực này 2.873 tỷ đồng trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc 2.533 tỷ đồng.

Phòng giao dịch tại trụ sở Bảo Việt.

Phòng giao dịch tại trụ sở Bảo Việt.

Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và quản trị, giúp việc tra cứu, truy cập thông tin nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian hơn đồng thời gia tăng việc bảo mật và quản lý hệ thống.

Quản lý quỹ tăng trưởng ổn định

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) giữ vững vị trí top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường, đạt 62.633 tỷ đồng, tăng trưởng 16,2% so với năm 2018.

Hoạt động giao dịch tại Bảo Việt.

Hoạt động giao dịch tại Bảo Việt.

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 14,41%. Năm 2019, tổng doanh thu của BVF đạt 119 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2018. Sau quý một năm nay tổng doanh thu của BVF là 28,1 tỷ đồng tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ 2019.

Bên cạnh đó, lĩnh vực chứng khoán của tập đoàn này tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu thông qua việc tư vấn thành công các thương vụ lớn. Năm 2019, tổng doanh thu của BVSC là 564 tỷ đồng, tăng trưởng 3%, vượt kế hoạch 10,6%. Quý I/2020, tổng doanh thu của BVSC đạt 89 tỷ đồng.

Một trong những dấu ấn đặc biệt trong năm qua của tập đoàn này là thương vụ phát hành riêng lẻ cho Sumitomo Life được công nhận là một trong 5 dự án đầu tư tiêu biểu của Hà Nội.

Thương vụ này giúp Bảo Việt thu về 4.012 tỷ đồng (tương đương 173 triệu USD) từ Sumitomo Life (Nhật Bản). Cụ thể, đối tác Nhật mua thêm 41.436.330 cổ phần BVH, nâng tỷ lệ nắm giữ số cổ phần của Sumitomo Life tại Bảo Việt lên 22,09%, đồng thời nâng tổng số vốn điều lệ của Bảo Việt lên mức 7.423 tỷ đồng.

Thảo Miên

Nguồn